Soorten zorg

Zorg In Natura

In Nederland kunt u uw zorg- en begeleiding op meerdere manieren organiseren. De meest gangbare vorm is via Zorg In Natura (ZIN). Zorg In Natura houdt in dat u zorg ontvangt via de ‘gewone thuiszorg’ of een andere zorginstelling. Deze thuiszorgorganisatie of andere instelling bepaalt vervolgens wie er bij u komt werken en op welk tijdstip. Ook beheerd de thuiszorgorganisatie of andere instelling uw zorggelden en houden zij de zorgadministratie bij.

Kiezen voor Zorg In Natura

Er zijn meerdere redenen om voor Zorg In Natura te kiezen:

 • De thuiszorgorganisatie of andere instelling organiseert voor u de zorg
 • De thuiszorgorganisatie of andere instelling doet zelf de zorgadministratie
 • De thuiszorgorganisatie of andere instelling vraagt voor u de indicatie aan
 • De thuiszorgorganisatie of andere instelling zorgt voor vervanging als uw zorgverlener ziek of met vakantie is.

Als u Zorg in Natura wilt ontvangen, heeft u een indicatie nodig, zie de uitleg onderaan de pagina.

 

Persoonsgebonden Budget

Met het Persoonsgebonden Budget (PGB) krijgt u zelf een potje met zorggeld waarmee u zelf zorg- en begeleiding kunt inkopen. U kunt dan zelf uw zorgaanbieders kiezen en zelf afspraken met hen maken zoals wanneer ze komen en welke diensten ze voor u leveren. Het PGB is dus een manier om zelf uw zorg te organiseren. Hier tegenover staat wel dat u zelf de contracten moet optellen, de administratie zorgvuldig moet bijhouden en verantwoording moet afleggen aan het zorgkantoor.

Per 1 januari 2015 beheerd de Sociale verzekeringsbank (SVB) de budgetten. De contracten, facturen en urenbriefjes moeten sindsdien naar de SVB verzonden worden. De SVB betaald dan uw zorgverleners uit.

Kiezen voor het Persoonsgebonden Budget

Er zijn meerdere redenen om voor het persoonsgebonden budget te kiezen:

 • U wilt de regie over uw eigen leven houden
 • U wilt werken met zorgverleners met wie u een vertrouwensband heeft
 • U wilt baas in eigen huis blijven
 • U wilt zelf de zorgverleners kiezen, zelf afspraken maken en zelf de financiën regelen

Als u een PGB wilt ontvangen, heeft u een indicatie nodig, zie de uitleg hieronder.

 

Wat is een indicatie

Een indicatie is het document waarop staat hoeveel zorg u maximaal kunt krijgen, in welke vorm en tot wanneer. Tevens staat erop vermeld welke zorg u krijgt. Dit noemt men ‘functies’. In de AWBZ bestaan de volgende functies: begeleiding individueel, begeleiding groep, persoonlijke verzorging, verpleging, kortdurend verblijf en behandeling met verblijf (de laatste wordt alleen via Zorg In Natura afgegeven).

Voor de grote veranderingen in de zorg was er een duidelijk onderscheid over waar men de indicatie moest aanvragen, namelijk; minderjarigen met een psychiatrische problematiek en met een IQ niet lager is dan 85 moesten naar Bureau Jeugdzorg (BJZ), de rest naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Per 1 januari 2015 is er veel verandert in de zorg. De AWBZ is deels overgegaan in de volgende wetten:

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • De Jeugdwet
 • De Zorgverzekeringswet
 • De wet Langdurige zorg (WLZ)

Onder welke wet u valt is afhankelijk van uw leeftijd, aandoening en zorgvraag. U kunt op www.waarkrijgikmijnzorg.nl de vragenlijst invullen, waarna u zelf kunt zien onder welke wet u of uw kind valt.